Nasza oferta

Oferujemy:

 • remonty kapitalne i naprawy bieżące torów, rozjazdów i przejazdów kolejowych
 • budowę nowych torów, rozjazdów i przejazdów kolejowych (zabudowa torów płytami CBP, płytami małogabarytowymi typu Mirosław Ujski, płytami gumowymi typu Kol-Drog)
 • bieżące utrzymanie i konserwację bocznic kolejowych
 • usługę organizacji ruchu pociągów podczas trwania prac kolejowych
 • remonty mostów i wiaduktów kolejowych
 • roboty ziemne, drogowe i odwodnieniowe
 • profilowanie ław torowiska
 • badanie stanu technicznego bocznic kolejowych
 • projektowanie układów torowych

Dzięki stałej kooperacji z naszymi zaufanymi partnerami możemy również zaoferować następujące usługi regeneracyjne i diagnostyczne:

 • regeneracja elementów nawierzchni kolejowej
 • regeneracja elementów nawierzchni tramwajowej
 • regeneracja szczęk hamulców torowych
 • łączenie szyn kolejowych i tramwajowych metodami spawalniczymi
 • szlifowanie szyn i rozjazdów kolejowych i tramwajowych
 • montaż rolek iglicowych w rozjazdach kolejowych
 • pomiar i diagnostyka stanu nawierzchni torowej z elektronicznym zapisem